Τσίπρας: Έμμεση μείωση μισθών και συντάξεων!

 Έμμεση μείωση σε μισθούς αλλά και συντάξεις στο Δημόσιο, φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Με την εν λόγω διάταξη, οριστικοποιείται η αποσύνδεση της προσωπικής διαφοράς- των επιπρόσθετων
ποσών που εισπράττουν υπάλληλοι και προέκυψαν από παλαιά και νέα μισθολόγια, με τις συντάξιμες αποδοχές. Πλέον, οι τελευταίες δεν θα περιλαμβάνουν την προσωπική διαφορά, η οποία παύει να αποτελεί ενσωματωμένο «κoμμάτι» των επίσημων αποδοχών που λογίζονται συντάξιμες και θα αποτελεί ένα τρόπον τινά αυτοτελές «επίδομα», μια ξέχωρη παροχή που θα συνεχίσει να δίδεται από το κράτος.
Όπως προβλέπει το άρθρο 3 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, οι προσωπικές διαφορές δεν θα υπολογίζονται ως συντάξιμες στις αποδοχές εν ενεργεία υπαλλήλων και όσων υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια, όπως είναι οι στρατιωτικοί, οι καθηγητές, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι δικαστές και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με μια πρώτη ανάγνωση, αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, θα έχουν μειωμένες συντάξιμες αποδοχές, καθώς στον τελικό υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο νέος βασικός μισθός-οι τακτικές τους αποδοχές-, χωρίς τα επιπλέον ποσά που πρόκυπταν από την προσωπική διαφορά.
Μέσω της πλήρους αποσύνδεσης της προσωπικής διαφοράς από τις αποδοχές και της μετατροπής της πρώτης σε «επίδομα», γίνεται πιο εύκολη τυχόν οριστική κατάργησή της, καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους η παροχή του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού. Με λίγα λόγια, όπως αναφέρει και ο «Ελεύθερος Τύπος» ουδείς μπορεί να διαβεβαιώσει, ότι η προσωπική διαφορά (ως παροχή) θα συνεχίσει να καταβάλλεται και αν οι συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.
Τι είναι προσωπική διαφορά
Προσωπική διαφορά είναι το ποσό που εξακολουθούν να εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, ακόμη και αν με το νέο μισθολόγιο οι αποδοχές τους είναι μικρότερες. Τα ποσά των προσωπικών διαφορών κυμαίνονται μεταξύ 100 και 400 ευρώ. 

 sofokleousin.gr