Θέσεις εργασίας στο ΕΛΚΕΘΕ

Προσλήψεις επτά (7) ατόμων στο ΕΛΚΕΘΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.
Δείτε την προκήρυξη του Ερευνητικού
Προγράμματος: “RECONNECT” εδώ. 
Δείτε την προκήρυξη του Ερευνητικού Προγράμματος: “DEEPEASTMED” εδώ.