Έχετε καταλάβει ότι τούτοι εδώ θέλουν να μας γυρίσουν στην εποχή του χαλκού κρατώντας βέβαια τις καρέκλες τους;;

έκανε Retweet
Τaxibeat και μαλακίες!Έχετε καταλάβει ότι τούτοι εδώ θέλουν να μας γυρίσουν στην εποχή του χαλκού κρατώντας βέβαια τις καρέκλες τους;;