Εικονική αισιοδοξία.Σπέρνουν φόβο, θερίζουν ελπίδα και κερδίζουν χρόνο


http://odosdrachmis.gr