Πέτρος Μηλιαράκης
Με το παρόν κείμενο, ας καταγράψουμε για την παρούσα ιστορική φάση μερικές αλήθειες:
1) Η πρώτη αλήθεια είναι ότι σε πρώτη ιστορική στιγμή, αναφορικώς, με τη μείωση του χρέους και ειδικότερα την ονομαστική μείωση του χρέους, δικαιώθηκε η Goldman Sachs και όχι οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ακόμη και άλλων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη εξαιρουμένου του Προέδρου της Commission Junker, ακόμη και του Επιτρόπου
Οικονομικών Moscovisi
2) Η δεύτερη αλήθεια είναι πώς παρά που η Γερμανία ήταν η αιτία, αλλά και ο μεγάλος ηττημένος δύο όχι μόνο Eυρωπαϊκών αλλά και Παγκοσμίων Πολέμων, ήδη έχει καταφέρει να επικυριαρχεί. Σημαντική αλήθεια όμως είναι ότι γι’ αυτήν την επικυριαρχία δεν ευθύνονται αμιγώς οι Γερμανοί. Θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες άλλων Μικροπολιτικών Χωρών, αλλά και Περιφερειακών Χωρών, που αφορούν όχι μόνο στο κυρίως πολιτικό προσωπικό τους, αλλά και στους επιμέρους λαούς που δεν αντιδρούν στη γερμανοποίηση της Ευρώπης.
Έτσι για να συμπληρώνουμε την αλήθεια των λόγων, εντός ολίγου θα ολοκληρωθεί και η κατάκτησηκεντρικών θέσεων στη Διοίκηση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι με το να τεθεί επικεφαλής της ΕΚΤ Γερμανός Τραπεζίτης, μιας και προηγήθηκαν ο Γάλλος Trichet, και ο ήδη υπάρχων Ιταλός Draghi. Ας προσέξουμε όμως ότι έτσι όλες οι θέσεις-κλειδιά στην Ευρώπη θα κατέχονται από Γερμανούς – όπως είναι: α) ο Πρόεδρος του ESM Regling, β) ο Επίτροπος επί του Προϋπολογισμού Oettinger και γ) ο Πρόεδρος του Ταμείου Εξυγίανσης των Τραπεζών Koenig.
3) Η τρίτη αλήθεια είναι ότι στις ΗΠΑ κυριαρχεί το γερμανικό στοιχείο που έχει περίπου 43 εκ. Γερμανόφωνους, έναντι 24 εκ. Βρετανών, 35 εκ. Αφρικανών, 15 εκ. ευρύτερα Ισπανόφωνων, 20 εκ. Μεξικανών, 30 εκ. Ιρλανδών, και 16 εκ. Ιταλόφωνων. Ως εκ τούτου το κυρίαρχο «lobby» στις ΗΠΑ είναι το γερμανικό από άποψη ενθικοτοπικής καταγωγής (όχι θρησκεύματος). Αυτό δε το στοιχείο δεν αναδεικνύεται στην κοινή γνώμη.
4) Η τέταρτη αλήθεια είναι ότι η νέα Διοίκηση του Προέδρου Trump έχει αναδείξει τη Γερμανία ως κυρίαρχη και επιτήδεια στην πρακτική του αθέμιτου ανταγωνισμού, εφόσον δημιουργεί πλεονάσματα ακόμη και σε βάρος των ΗΠΑ.
5) Η πέμπτη αλήθεια αφορά αμιγώς στην ελληνική οικονομία, την οποία με «βάναυσο τρόπο» (ο όρος είναι αληθής και ακριβής), καταπιέζει η προτεσταντική αντίληψη περί ενάρετης οικονομίας της ελίτ του Βερολίνου. Αντί δε να επιδιώκεται για την ελληνική οικονομία ανάπτυξη με κίνητρα χρηματοδοτικά-αναπτυξιακά και φορολογικά, (προκειμένου να βελτιωθεί το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών), οι εξαγωγές από την Ελλάδα εξακολουθούν να συμπιέζονται στα 25,1 δις ευρώ το 2016, ήτοι στο 13,94%στο ΑΕΠ των 180 δις ευρώ, όταν οι εισαγωγές αφορούν 42,9 δις ευρώ που αντιστοιχούν στο 23,83% στο ΑΕΠ. Έτσι, υπάρχει έλλειμμα 17,8 δις ευρώ το παρελθόν έτος, ή άλλως έλλειμμα της τάξης -9,89%στο ΑΕΠ, όταν οι εταίροι Γερμανοί στο ισοζύγιο των εξωτερικών τους πληρωμών είχαν αύξηση της τάξης του +8% στο ΑΕΠ.  Ωστόσο, είναι μεγάλη η αλήθεια ότι η Γερμανία επιμένει στο αυτό δόγμα των οικονομικών ανισορροπιών, με το να εισηγείται «διαφορετικές ταχύτητες» σε μια υποτιθέμενη «ενιαία αγορά». Έτσι όμως η Γερμανία κυρίως «διασπά» την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλαπλά επίπεδα οικονομικών και πολιτικών επιρροών. Ως εκ τούτου τίθεται ερώτημα, εάν η Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία παραμένει «ενωμένη» ή καθίσταται «πολυδιασπασμένη». Αυτή την αλήθεια πρέπει να την αναδεικνύουν όσοι θέλουν να ορθοδοτομούν το λόγο της πολιτικής αλήθειας!
6) Η έκτη αλήθεια αφορά στο ότι υπάρχει το «διαρκές πισωγύρισμα» για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μέσω «παιγνίων» πολιτικών σκοπιμοτήτων, που ως «παίγνια» αφορούν ανεπίτρεπτες πολιτικές, εάν θέλουμε να ομιλούμε για μια Ενωμένη Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της σύγκλισης των οικονομιών.
Ενταύθα άξια αναφοράς είναι και η «σύγχυση» που επικρατεί στα επίπεδα των «σοφών εγκεφάλων» που απεργάζονται και επεξεργάζονται σενάρια περί την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Έτσι:
Το έγκυρο Bloomberg μας πληροφορεί ότι για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, έχουν «εκπονηθεί» τρία διαφορετικά σενάρια –υποθέσεις. Τα σενάρια αυτά περιγράφονται σε επιστολή του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που διέρρευσε στο Bloomberg. Με βάση τη διαρροή αυτή ισχύουν τα εξής:
6α) Κατά το πρώτο σενάριο ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας θα είναι 1,3% και συνεπώς θα υπάρξει κατά μέσο όρο πρωτογενές πλεόνασμα 2,6% στο ΑΕΠ. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας κάτω από το 60% στο ΑΕΠ, αλλά αυτό θα συμβεί το έτος 2060. Έτσι λοιπόν σε συνθήκες κριτηρίων του Maastricht όσα Ελληνόπουλα γεννηθούν το2017, στα 43 τους χρόνια θα έχουν απολαύσει το ιδανικό δημόσιο χρέος για την Πατρίδα τους, ενώ όσοι γεννήθηκαν το έτος 1960 και σήμερα είναι 57 ετών, εφόσον θα έχουν επιβιώσει στα 100 τους χρόνια θα έχουν τότε με τα δισέγγονα ή τρισέγγονά τους κατακτήσει το ιδανικό δημόσιο χρέος!
6β) Το δεύτερο σενάριο θα μου επιτρέψετε να ισχυρισθώ ότι είναι απαισιόδοξο. Προβλέπει πως το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2060 θα έχει φθάσει στο 226% στο ΑΕΠ ακόμη και εάν η οικονομία έχει ρυθμό ανάπτυξης 1% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%. Συνεπώς, τίθεται το κυρίαρχο ερώτημα, γιατί δεν αποφασίζεται η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, εκτός και εάν αποτελεί μεγάλη αλήθεια ότι επιδιώκεται η εξαθλίωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Κατά το μέρος δε που εκπονείται τρίτο σενάριο, αυτό οι «σοφοί εγκέφαλοι» δεν το έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη, και ως εκ τούτου δεν μας πληροφορεί γι’ αυτό το Bloomberg. Βρισκόμαστε σε αναμονή…
7) Η έβδομη αλήθεια αφορά στη «σύγχυση» των «σοφών εγκεφάλων» της Ευρώπης που επεξεργάζονται τα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Υπ’ όψιν ότι ενόψει του πρόσφατου Eurogroup σύμφωνα με το πρώτο draft η Ελλάδα πρέπει να έχει πλεονάσματα 3,5% στο ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2% στο ΑΕΠ την περίοδο 2023-2060! Ειλικρινώς θα πρέπει να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη τον τρόπο αυτού του εκπληκτικού υπολογισμού! Υπ όψιν δε ότι το προσχέδιο αυτό «εκπονήθηκε» παρά που το EuroWorking Group είχε επικυρώσει την έκθεση των Θεσμών για τα προαπαιτούμενα!
Οι προαναφερόμενες αλήθειες πιστεύω ότι θα προβληματίσουν πολύ τους αναγνώστες. Ίσως τους δώσουν κάποιες περαιτέρω παραστάσεις που μπορεί να τις είχαν ανάγκη, αν και η απαίτηση προς όλες τις κατευθύνσεις είναι να διατυπωθεί δημοσίως η αλήθεια –όποια και εάν είναι αυτή, με όλες τις συνέπειες!…
*Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας και σταΕυρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).