Αυτός παρακαλά για πόλεμο....άρα; Πιέζεται αρκετά από κάποιους. Χρωστά σε κάποιους ο γερμανοτραφής Κιμ. Αυτό το κατάλαβαν και οι Αμερικανοί....