Έχετε λίγο χρόνο να σας μιλήσω για το ανανεωμένο μας πρόγραμμα-παραμύθι Θεσσαλονίκης;