Η Νέα Τάξη δεν θέλει έθνη ανεξάρτητα...... Ο χρόνος στην εποχή που ζούμε είναι πολύ γρήγορος και οι αυτοκρατορικοί σχεδιασμοί είναι από τη φύση τους αργοί. Θα τα καταφέρουν;