Ακούω συνέχεια για τα δικαιώματα των κρατουμένων & των εγκληματιών. Ήρθε η ώρα να δώσουμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των απλών πολιτών


Ήρθε η ώρα να δώσουμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των απλών πολιτών.