Συμβασιούχοι: Πότε ανακαλείται η πρόσληψή τους (γωμοδότηση)

Σε ανάκληση, ως παράνομη υπόκειται η πράξη πρόσληψης εργαζομένου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, αν ο συμβασιούχος προσκόμισε ψευδείς βεβαιώσεις και υπεύθυνη δήλωσης. Αυτό αναφέρει η υπ’ αριθμόν 133/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση σχετικού ερώτηματος που αφορά συμβασιούχο των παιδικών σταθμών του δήμου Ζακύνθου μη οποία καταδικάστηκε για χρήση ψευδούς βεβαίωσης μετά της μετατροπή της σύμβασής της σε αορίστου χρόνου.

«Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κρίθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετατροπής συμβάσεως εργασίας σε αορίστου χρόνου, υπόκειται σε ανάκληση, αναδρομικά από το χρόνο της εκδόσεώς της, λόγω του ότι εκλείπουν, αυτοδικαίως και αναδρομικώς, οι απαιτούμενες από το νόμο, για τη μετατροπή, προϋποθέσεις του π.δ. 164/2004. Η Διοίκηση, αφού περιέλθει σ’ αυτή η προεκτιθέμενη ανακλητική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., υποχρεούται να καταργήσει διαδοχικά, αναδρομικά από το χρόνο της ισχύος της, ως παράνομη, την ΚΥΑ, περί συστάσεως της σχετικής οργανικής θέσεως καθώς και να ανακαλέσει, αναδρομικά από το χρόνο εκδόσεώς της, ως παράνομη, την απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα προσλήψεως, δυνάμει της οποίας έγινε η κατάταξη του εργαζομένου σε οργανική θέση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», αναφέρει η γνωμοδότηση του ΝΣ του Κράτους.
ΑΠΟΦΑΣΗ1.doc
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 aftodioikisi.gr