Κέρδισαν οι συμβασιούχοι δεκαετίας στην ΕΡΤ!


Σημαντική είναι η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται η ΕΡΤ να μετατρέψει σε συμβάσεις αορίστου χρόνου τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου επτά συμβασιούχων που παρείχαν εργασία από το 2001 και μετά! Η προσφυγή συνολικά 13 συμβασιούχων εναντίον της κρατικής ραδιοτηλεόρασης επειδή δεν επαναπροσλήφθηκαν στην ΕΡΤ όταν επαναλειτούργησε το
2015 κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο και η απόφασή του ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση κι άλλων συμβασιούχων. Το Πρωτοδικείο με την υπ’ αριθμόν 1252/2017 απόφασή του υποχρεώνει την ΕΡΤ να προσλάβει επτά πρώην συμβασιούχους με καθεστώς σύμβασης αορίστου χρόνου. Απέρριψε την προσφυγή έξι πρώην συμβασιούχων με το αιτιολογικό ότι προσλήφθηκαν στην ΕΡΤ μετά το 2004, όταν άρχισε να ισχύει ο νόμος περί απαγόρευσης μετατροπής των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι συμβασιούχοι που κέρδισαν την προσφυγή είχαν προσφέρει υπηρεσίες από το 1997-2003 και μετά.

ΠΗΓΗ ,