...όταν μοιράζεται ίδιες αξίες με τις ΗΠΑ!

...όταν μοιράζεται ίδιες αξίες με τις ΗΠΑ!