Προχωρούν οι διαδικασίες για σχολικούς νοσηλευτές

Προχωρούν οι διαδικασίες για σχολικούς νοσηλευτές
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) το αίτημα που έχουν κάνει για τοποθέτηση σχολικού νοσηλευτή εγκρίθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους οι αιτήσεις σχολικών νοσηλευτών που έχουν κατατεθεί και έχει προχωρήσει και στις σχετικές πιστώσεις στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Δαραμήλας αρμόδιες πλέον για το θέμα είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν σχετικά με την πορεία του κάθε μεμονωμένου αιτήματος για σχολικό νοσηλευτή. «Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε είτε οι ίδιοι να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, είτε να αποστέλλετε, στο e-mail της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ (possasdia@gmail.com) ή τηλεφωνικά, το ονοματεπώνυμό σας και το σχολείο στο οποίο έχει γίνει η αίτηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καλυφθούν οι θέσεις των σχολικών νοσηλευτών» επισημαίνει ο κ. Δαραμήλας και συμπληρώνει.
«Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, ένα συγκεκριμένο σχολείο να μην έχει επιλεγεί από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς νοσηλευτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Υπουργείο έχει νομοθετήσει μία δικλείδα ασφαλείας με την τοποθέτηση του τελευταίου στη λίστα αναπληρωτή σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος έχει δηλώσει το νομό, αλλά όχι το συγκεκριμένο σχολείο. Ακόμη, όμως, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρξει σχολικός νοσηλευτής σε περίπτωση που το επιλεγμένο άτομο δεν αποδεχτεί τη θέση και παραιτηθεί»..sofokleousin.gr