ΠΣΦ: Έρχεται το 27ο ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

psf.jpg
27ο ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ – Αθήνα 24, 25 & 26 Νοεμβρίου 2017
«Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη: Μια αυτόνομη κλινική προσέγγιση»
Είναι γνωστή η πολύπλευρη, αλλά και πολυετής κρίση, που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία και έχει απλωθεί ασφυκτικά σε κάθε μορφή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής μας δραστηριότητας.

Παράλληλα, τόσο ο ευρωπαϊκός κόσμος όσο και η παγκόσμια κοινότητα βιώνουν πρωτοφανείς προκλήσεις, που απαιτούν νέες στρατηγικές, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα δώσουν «πνοή» σ’ ένα περιβάλλον που «μαραζώνει».
Μέσα σ’ αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια δεν θα μπορούσε ο χώρος, επαγγελματικός και επιστημονικός, της φυσικοθεραπείας να μην επηρεαστεί και να μην αντιδράσει.
Έτσι, η παγκόσμια συνομοσπονδία φυσικοθεραπείας (WCPT), καθώς και το ευρωπαϊκό της Τμήμα (WCPT-ER) καθόρισαν νέα πλαίσια δράσης για ποιοτική αναβάθμιση, με την συνεργασία των χωρών μελών τους, μεμονωμένων φυσικοθεραπευτών και ανεξάρτητων οργανισμών και με σύνθημα το «Κοιτάμε όλοι μαζί Μπροστά».
Η αναγνώριση της τεκμηριωμένης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, η προσπάθεια ορισμού και οριοθέτησης του Φυσικοθεραπευτή και του προηγμένου Φυσικοθεραπευτή (Advanced Physiotherapist), η συμβολή της διά βίου μάθησης, καθώς και η συνεργασία με τον ιατρικό χώρο, συμβάλλουν στην επαγγελματική υπευθυνότητα και δημιουργούν το υπόβαθρο για την επίτευξη επαγγελματικής αυτονομίας.
Όραμα του 27ου επιστημονικού συνεδρίου του ΠΣΦ είναι να αναπτύξει περαιτέρω την φυσικοθεραπεία στον Ελλαδικό χώρο, έτσι ώστε να αποκτήσει ευρεία καταξίωση για την σημαντική συνεισφορά της στην βελτίωση της υγείας και της ευεξίας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συστηματική εργασία προς παροχή μιας αυτόνομης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης (autonomy), και στον Ελλαδικό χώρο, με την υποστήριξη και ανάπτυξη του προηγμένου Φυσικοθεραπευτή (advanced Physiotherapist) .
Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου είναι:
   - Η δραστηριοποίηση όλης της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής κοινότητας
   - Η ενημέρωση για τις αλλαγές σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο της φυσικοθεραπείας
   - Η προώθηση υψηλών προδιαγραφών κλινικής πρακτικής, εκπαίδευσης και έρευνας
   - Η διεπιστημονική συνεργασία
   - Η ενημέρωσης της Ελληνικής κοινωνίας τόσο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα στο χώρο της φυσικοθεραπείας, όσο και για την Ελληνική πραγματικότητα και τους τρόπους ανάπτυξης-βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
   - Η ανάπτυξη και παρουσίαση νέων δεδομένων σε τομείς της φυσικοθεραπείας που άπτονται της χρονικής περιόδου που διανύουμε
   - Η συμβολή στη χάραξη μιας νέας στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου εντάσσεται η χώρα.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εξέλιξη & Προοπτική του Φυσικοθεραπευτή
   • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη
   • Συστήματα Υγείας, Πολιτικές & Στρατηγικές του Χώρου Υγείας
   • Επαγγελματικά Θέματα & Πρακτικές
2. Πρόληψη Υγείας & Υγιούς Γήρανσης
3. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
4. Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5. Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία
6. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
7. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
8. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
9. Ειδικά Θέματα
   • Αναπηρία & Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα
   • Φυσικοθεραπεία στην 3η Ηλικία
   • Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία
   • Φυσικοθεραπεία στην Υγεία Γυναικών & Ανδρών
10. Ειδικές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
   • Ανάλυση Ανθρώπινης Κίνησης
   • Ειδικές Τεχνικές
   • Φυσικά Μέσα (Ηλεκτροφυσικά & Θερμικά Μέσα)
   • Μέθοδοι Αξιολόγησης
  • Διαχείριση Πόνου
 http://www.stogiatro.gr