ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΚΟΠΡΙΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ !

Φόροι ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ θα πρέπει να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία έως το τέλος του χρόνου για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.
ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας και φυσικά οι έμμεσοι φόροι θα πιέσουν ακόμη περισσότερο τους φορολογουμένους από την 30 Νοεμβρίου (που λήγει η προθεσμία για βασικές φορολογικές υποχρεώσεις).

Ως γνωστόν, 0 τελευταίος μήνας του έτους είναι ο πιο επιβαρυμένος για τα νοικοκυριά καθώς περιλαμβάνει εκτός των φόρων και τις υπολοίπων υποχρεώσεων και τα τέλη κυκλοφορίας ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Μέσα σε τέσσερις ημέρες θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ και την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος ενώ τον Δεκέμβριο ακολουθούν τα τέλη κυκλοφορίας.
Συγκεκριμένα:
Πάνω από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά πρέπει να έχουν καταβάλει στα δημόσια ταμεία ένα ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ για να εξοφλήσουν την τρίτη και τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
Πάνω από 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την πέμπτη δόση του φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2016, η οποία ανέρχεται σε ένα ποσό της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ και ακολουθεί άλλη μία δόση στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.
Περίπου 7,4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πληρώσει την τρίτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), το συνολικό ποσό της οποίας ανέρχεται σε 637 εκατ. ευρώ. Mένουν άλλες δύο δόσεις, που λήγουν στα τέλη των μηνών Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018 (3,1 δισ. ευρώ).