Ο Φάρατζ αποκαλύπτει τις σχέσεις του Σόρος με την διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή ΈνωσηΔυόμιση λεπτά πόνου για τα ψυχοπαίδια του Σόρρος απ' τον Φάρατζ.....