Νέο πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς- Ποια μέτρα και κυρώσεις περιλαμβάνει

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην καθιέρωση κυρώσεων για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων προχωρά το υπουργείο Οικονομίας με νόμο - πλαίσιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.
Τα μέτρα και οι κυρώσεις αρχίζουν από την απλή σύσταση για συμμόρφωση και κλιμακώνονται σε προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, κατάσχεση/ανάκληση/δέσμευση κλπ. επικίνδυνων προϊόντων, πρόστιμα, αναφορά στον εισαγγελέα και άλλα διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ο νόμος- πλαίσιο αποτελεί προσπάθεια να οργανωθεί η ελεγκτική δραστηριότητα του κράτους με τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης είναι:
α) η θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών που διέπουν την εποπτεία και τους ελέγχους,
β) η εισαγωγή κοινών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εποπτείας,
γ) ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αρχών και των υπαλλήλων που ασκούν εποπτεία, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων.
Όλα αυτά αφορούν επτά πεδία ελέγχου και είκοσι ελεγκτικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα τα πεδία εποπτείας είναι: ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, ασφάλεια τροφίμων, προστασία καταναλωτή, ασφάλεια υποδομών και κατασκευών, δημόσια υγεία, ασφάλεια και υγεία εργαζομένων, προστασία του περιβάλλοντος και προστασία των δημοσίων εσόδων.
Οι εποπτεύουσες αρχές είναι τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών- Μεταφορών, Υγείας, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθληρισμού, ο ΕΦΕΤ, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Πυροσβεστική, η ΕΛΑΣ, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, το Λιμενικό, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
Τα μέτρα και οι κυρώσεις
  • Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση ή άρση της παράβασης εντός προθεσμίας (όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία), θέση προθεσμίας επανελέγχου εάν απαιτείται ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων όπου προβλέπεται.
  • Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
  • Προσωρινή και οριστική κατάσχεση, δέσμευση, σφράγιση, απόσυρση, ανάκληση, περιορισμός και απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά ή καταστροφή των προϊόντων που προκαλούν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και στο περιβάλλον ή διατίθενται χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Επιβολή προστίμου όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή εφόσον από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ποινική κύρωση για τη συγκεκριμένη παράβαση.
  • Αλλα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: iefimerida.gr