Νέος ΚΟΚ: Αφαίρεση άδειας-πινακίδων για ζώνη, κράνος και κινητό

Νέος ΚΟΚ: Αφαίρεση άδειας-πινακίδων για ζώνη, κράνος και κινητό
 Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων του οχήματος, στις περιπτώσεις χρήσης κινητού, μη χρήσης ζώνης και κράνους και παρεμπόδισης ραμπών των ατόμων με αναπηρία, προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει οριζόντια μείωση σε ποσοστό 40% για την πλειοψηφία των προστίμων για οδικές παραβάσεις, καθώς και ενιαία πρόστιμα για όλους και
προσαύξηση μέχρι το τριπλάσιο του προστίμου, που θα καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα ή την περιουσία του παραβάτη.
Σημείο αναφοράς του Κ.Ο.Κ είναι η  κατάργηση των προστίμων που προβλεπόταν για μια σειρά παραβάσεων και η… αντικατάστασή τους με αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Στη «μαύρη» λίστα των παραβάσεων, είναι η μη χρήση ζώνης και κράνους, η μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών., η παρεμπόδιση ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, όπως επίσης και η ρίψη αντικειμένων ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το τσιγάρο.
Στη λίστα περιλαμβάνεται και η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ακουστικά, για την οποία προβλέπεται και αφαίρεση πινακίδων.
Επιπρόσθετα, αυξάνεται το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από «130» σε «150» χιλιόμετρα την ώρα, ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις και  για την οδική συμπεριφορά των οδηγών ποδηλάτων, για τη σήμανση των οδών, τη φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες.
 Το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών, ταξινομεί τις παραβάσεις του ΚΟΚ σε τρεις κατηγορίες: στις χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Η διαβάθμιση θα γίνει μετά από εισήγηση της επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες: της πολύ υψηλής συχνότητας και τις αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Σε όλες αυτές τις παραβάσεις (πλην προσπεράσεων φορτηγών που η ποινή είναι οι 30 μέρες χωρίς αφαίρεση πινακίδων την πρώτη φορά) προβλέπονται μηδενικά πρόστιμα αλλά διοικητικά μέτρα που είναι η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες.sofokleousin.gr