Έχουμε ξεχάσει πώς να αγωνιζόμαστε ως Έλληνες για τις ζωές μας.

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.Έχουμε ξεχάσει πώς να αγωνιζόμαστε ως Έλληνες για τις ζωές μας.
Οι πραγματικές καινοτομίες προέρχονται από εκείνους που αψηφούν τον κίνδυνο και τολμούν.