Κινητά τηλέφωνα, καρκίνος και λευχαιμία

Κινητό τηλέφωνο, λευχαιμία και καρκίνος: Ο χρόνος χρήσης των κινητών τηλεφώνων πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερος τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά για πιθανή μείωση κινδύνου προσβολής από λευχαιμία ή καρκίνο.
Η λευχαιμία και άλλες μορφές καρκίνου μπορούν να προκαλούνται από το κινητό τηλέφωνο; Η μαζική χρήση κινητών τηλεφώνων έχει αυξήσει τις ανησυχίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία μας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται κατά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και επειδή αυτά χρησιμοποιούνται κοντά στο κεφάλι, δημιούργησαν φόβους για πιθανή πρόκληση καρκίνων στον εγκέφαλο, λευχαιμίας, όγκων όπως το ακουστικό νεύρωμα, καρκίνων στα μάτια και στις σιαλογόνους αδένες.

Μια μεγάλη αλλά και μακροχρόνια έρευνα που έγινε στη Δανία, προσθέτει ουσιαστικά στις γνώσεις μας για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στην πρόκληση καρκίνου και λευχαιμίας. Η ενδιαφέρουσα αυτή εργασία έγινε στο Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Καρκίνου της Δανικής Εταιρείας Καρκίνου στην Κοπεγχάγη.
Συμπεριλήφθηκαν 400 χιλιάδες Δανοί χρήστες κινητών τηλεφώνων. Έτυχαν παρακολούθησης για διάγνωση διαφόρων μορφών όγκων, καρκίνων και λευχαιμίας για 21 χρόνια μετά από την έναρξη χρήσης κινητού τηλεφώνου. Η χρονολογία έναρξης χρήσης κινητού από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ήταν μεταξύ 1982 και 1995.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν συσχετιζόταν με αυξημένες πιθανότητες προσβολής από όγκους στον εγκέφαλο, στις σιαλογόνους αδένες και στα μάτια. Επίσης δεν υπήρχε αύξηση κινδύνου για λευχαιμία.
Η σημασία της έρευνας αυτής είναι μεγάλη διότι:
 1. ήταν μακροχρόνια
   
 2. περιέλαβε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα για πολλά χρόνια
   
 3. και πολύ σημαντικό το ότι η συχνότητα χρήσης των κινητών δεν βασίστηκε σε υποκειμενικά κριτήρια από τους χρήστες αλλά σε στοιχεία που είχαν οι εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, τα οποία επιβεβαιώνουν προηγούμενες ανάλογες έρευνες, μειώνουν το βαθμό ανησυχιών όσον αφορά στον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνων λόγω χρήσης των κινητών τηλεφώνων.
Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το επίμαχο ζήτημα της ασφάλειας και των κινδύνων χρήσης κινητού τηλεφώνου, δεν έχει τελειώσει. Αναφερόμαστε για παράδειγμα στη χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά και έφηβους των οποίων το κεφάλι, ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα γενικότερα, βρίσκονται σε συνεχή και ευαίσθητη περίοδο ανάπτυξης.
Χρειάζεται λοιπόν εγρήγορση και συνεχής έρευνα.
Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα δεν τεκμηρίωσε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία λόγω κινητών τηλεφώνων και σταθμών βάσης προκαλεί ασθένειες, εντούτοις επιβάλλονται προφυλάξεις:
 1. Αρχικά πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς για τα ασφαλή επίπεδα των ΗΜΠ που πρέπει να υπάρχουν στην κινητή τηλεφωνία
   
 2. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα μόνο όταν είναι απαραίτητο
   
 3. Ο χρόνος χρήσης των κινητών τηλεφώνων πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερος τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά
   
 4. Η χρήση ειδικών ακουστικών τύπου hands free μειώνει πολύ τα ΗΜΠ στα οποία υποβάλλεται ο εγκέφαλος μας κατά τη χρήση του κινητού
   
 5. Επίσης στο αυτοκίνητο είναι προτιμότερο να μη μιλούμε στο κινητό. Ακόμη και εάν υπάρχει hands free, είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε να μιλούμε διότι έστω και με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, ο κίνδυνος δυστυχημάτων και απώλειας ανθρώπινων ζωών είναι μεγαλύτερος
   
 6. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι κατά τη χρήση του κινητού εντός του αυτοκίνητου, η ένταση του ΗΜΠ που δημιουργείται είναι πολύ μεγαλύτερη. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα να τοποθετείται στο αυτοκίνητο εξωτερική αντένα.
Είναι γεγονός ότι οι έρευνες μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει ή τεκμηριώσει επικίνδυνες επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία μας.
Όμως λόγω πιθανών κενών στις γνώσεις μας, είναι προτιμότερο να λαμβάνονται προφυλάξεις και να εφαρμόζονται οι συστάσεις για τα περιβαλλοντικά στάνταρτ που δίνονται από διεθνείς οργανισμούς.
 www.medlook.net