Έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς πόνο στο στήθος

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή καρδιακό επεισόδιο μπορεί να εκδηλώνεται άτυπα.

Τα καρδιακά επεισόδια με έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνονται συνήθως με πόνο στο στήθος.
Ο πόνος αυτός εντοπίζεται στην προκάρδια περιοχή, στην περιοχή αριστερά του στέρνου και η χαρακτηριστική μορφή του, δημιουργεί αμέσως την υποψία για καρδιακό επεισόδιο.
Όμως φαίνεται, ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, που παθαίνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να μην έχουν αρχικά πόνο στο στήθος.
Γιατροί από το Σαν Φρανσίσκο διενήργησαν έρευνα, για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, σε 721 ασθενείς οι οποίοι παρουσιάστηκαν με έμφραγμα μυοκαρδίου.

Ο στόχος τους ήταν να προσδιορίσουν τα αρχικά συμπτώματα στους ασθενείς και να εξετάσουν τη συχνότητα και το είδος των συμπτωμάτων σε σχέση με το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν τα ακόλουθα:
 1. Το 53% των ασθενών που είχαν έμφραγμα, όταν παρουσιάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, είχαν αρχικά συμπτώματα χωρίς το γνωστό πόνο στο στήθος
   
 2. Η συχνότητα των άλλων συμπτωμάτων που αρχικά παρουσίαζαν οι ασθενείς αυτοί ήταν:

  -Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια: 17%
  -Καρδιακή ανακοπή: 7%
  -Ζαλάδα, Αδυναμία, Συγκοπή: 4%
  -Πόνος στην κοιλιά: 2%
  -Άλλα συμπτώματα: 17%
   
 3. Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιαστούν χωρίς να έχουν πόνο στο στήθος (ενώ στην ουσία να είχαν έμφραγμα)
   
 4. Όσο πιο μεγάλη ήταν η ηλικία του ασθενούς, τόσο πιο μεγάλη ήταν η πιθανότητα να παρουσιαστεί χωρίς πόνο στο στήθος, παρά το γεγονός ότι είχε έμφραγμα μυοκαρδίου
   
 5. Οι ασθενείς που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αρχικών συμπτωμάτων χωρίς πόνο στο στήθος, ήσαν αυτοί που ήσαν μεγαλύτεροι των 84 ετών.
Οι ερευνητές τονίζουν, ότι εάν τα αρχικά συμπτώματα δεν επιτρέψουν να μπει η υποψία για καρδιακό επεισόδιο, τότε είναι πολύ πιθανό να χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση του εμφράγματος σώζει ζωές.
Η απώλεια χρόνου που μπορεί να προκληθεί από άτυπες αρχικές κλινικές παρουσιάσεις του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερη πρόγνωση ή ακόμη και στην απώλεια της ζωής του ασθενούς.
Για τους λόγους αυτούς τονίζεται ότι είναι απαραίτητο τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς να έχουν πάντα κατά νου, ότι ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι δυνατόν να αρχίσει χωρίς τον τυπικό πόνο στο στήθος.
Επίσης οι διαφωτιστικές εκστρατείες, που γίνονται για ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τα καρδιακά επεισόδια, θα πρέπει να επικεντρώνονται και σε αυτό το σημείο, δηλαδή στη μεγάλη συχνότητα και των άτυπων κλινικών παρουσιάσεων του εμφράγματος του μυοκαρδίου.
www.medlook.net