Κοινωνικό μέρισμα: Οι νέες αλλαγές- Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν!--ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΦΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ--ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ

Αναλυτικά παραδείγματα

Σημαντικές αλλαγές τόσο στα κριτήρια, όσο και στα ποσά που θα λάβουν όσοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα για το 2017 περιλαμβάνονται σε όσα ψήφισε η Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.
Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα διανεμηθεί με τη μορφή μιας εφάπαξ έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης σε άγαμους φορολογούμενους, έγγαμους χωρίς παιδιά και οικογένειες με παιδιά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Δικαιούχοι και κριτήρια
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα καθορίζονται ως εξής:
Τις 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος
Τις 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη
Τις 17.750 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο
Τις 18.000 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα
Τις 20.250 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκνα
Τις 22.550 ευρώ για νοικοκυριά με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα
Τις 27.000 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα
Τα κριτήρια αυτά θα εξειδικευτούν για τους άνεργους, με κοινή υπουργική απόφαση.
Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, ως ευάλωτο νοικοκυριό, νοούνται το σύνολο των προσώπων που μένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων.
Τα περιουσιακά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:
Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική φορολογητέα αξία όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως προσδιορίζεται από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.
Όσον αφορά την κινητή περιουσία, το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού (σε τράπεζες Ελλάδας και εξωτερικού, τρέχουσα αξία μετοχών, ομόλογα κλπ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε πρόσθετο μέλος με τρόπο που θα προσδιορίσει σχετική ΚΥΑ.
Το συνολικό ποσό από τόκους των μελών του νοικοκυριού, όπως έχουν δηλωθεί για το φορολογικό έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό που προκύπτει από τον τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
Από το κοινωνικό μέρισμα εξαιρούνται, λόγω περιουσιακών τεκμηρίων, τα νοικοκυριά των οποίων τα μέλη βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
Τέλος, οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον μία φορά ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και να έχουν υποβάλει δήλωση για το φορολογικό έτος 2016.
Παραδείγματα
Άγαμοι:
με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 450 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 3.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 350 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.000 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 250 ευρώ
Έγγαμοι χωρίς παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 4.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 675 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.501 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 525 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 9.001 ευρώ έως 13.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 375 ευρώ
Έγγαμοι με ένα παιδί:
με ετήσιο εισόδημα έως 5.250 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 787,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.251 ευρώ έως 10.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 612,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 10.501 ευρώ έως 15.750 θα λάβουν μέρισμα 437,5 ευρώ
Έγγαμοι με δύο παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 900 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 700 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 500 ευρώ.
Πως θα γίνουν οι αιτήσεις
Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα 2017 μέσω του Taxisnet, όπως και πέρσι, μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν και θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα.
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Το βασικό κριτήριο που θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό οικονομικά ευάλωτων από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος είναι ορισμός που δίνει η τροπολογία για το νοικοκυριό. Συγκεκριμένα ορίζεται «ως ευάλωτο νοικοκυριό το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων». Η διατύπωση αυτή ξεκαθαρίζει ότι το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί με βάση το εισόδημα του νοικοκυριού και όχι ενός εκάστου των μελών του ανεξάρτητα αν ως άτομα πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Το περιουσιακό κριτήριο όπου η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος ποσό που θα προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε ενήλικο έτος με όριο τα 180.000 ευρώ όπου οριοθετείται η ακίνητη περιουσιακή κατάσταση νοικοκυριών με πέντε ενήλικα μέλη ή ζευγάρι με τρία παιδιά . Μπορεί να προκύψουν αδικίες καθώς ο αδύναμος του νοικοκυριού ο οποίος αναγκαστικά διαμένει με τους συγγενείς και δεν έχει περιουσία χάνει το κοινωνικό μέρισμα.
Ένας παράγοντας που μπορεί να εξαιρέσει από το μέρισμα πολυτέκνους είναι αυτό των δαπανών. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από το κοινωνικό μέρισμα και όσοι έχουν αυτοκίνητο άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών παλαιότητας μέχρι 10 ετών. Η εξαίρεση φαίνεται πως θα δημιουργήσει πρόβλημα στους πολύτεκνους με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι διαθέτουν πολυμορφικά πολυθέσια Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών για να μεταφέρουν την οικογένεια τους.
Αδιευκρίνιστο παρέμεινε και στην εγκύκλιο πως ακριβώς θα ορίζεται το «ετήσιο εισόδημα» των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος. Αν ακολουθηθεί ο υπολογισμός που γίνεται για το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης τότε το ετήσιο εισόδημα θα είναι το μικτό πραγματικό εισόδημα του 2016 που έχει δηλωθεί στην εφορία. Αν γίνει χρήση των τεκμηρίων διαβίωσης τότε θα προκύψουν αδικίες καθώς ένας άνεργος με ένα αυτοκίνητο και ένα ακίνητο στο οποίο μένει έχει μηδενικό πραγματικό εισόδημα αλλά τεκμαρτό εισόδημα 10.000 ευρώ.