Αθάνατη Ελλάδα! Μεγάλος δήμος έβγαλε προκήρυξη διαγωνισμού για τα "δικά του παιδιά" στη διαύγεια (pic)

Σάλο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η δημοσιοποίηση εγγράφου που ανέβηκε στη «Διαύγεια», από το Δήμο Περιστερίου για διαγωνισμό προμηθευτεών χωρίς να βγάλουν το έγγραφο τα μηνύματα «εσωτερικής» συνεννόησης των συγγραφέων του για να.
..βολέψουν τους δικούς τους προμηθευτές΄Συγκεκριμένα σε προκήρυξη διαγωνισμού από τον Δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, σχετικά για προμήθεια αδρανών υλικών διαβάζουμε στην 8η σελίδα του σχετικού εγγράφου στο άρθρο 9.3 υπό τον τίτλο «Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα» όπου γίνεται περιγραφή των όρων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των προμηθευτών και πως «αποδεικνύεται η τεχνική ικανότητα» τη φράση ...«Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το».

Τι άλλο θα δούμε...