1.800 μόνιμες προσλήψεις ετοιμάζονται στο υπουργείο Οικονομικών…

5

Την ενίσχυση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας με 1.800 νέους μόνιμους υπαλλήλους προγραμματίζει για το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Αναλυτικότερα θα προσληφθούν 1.437 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως εξής: 562 Εφοριακοί, 396 Τελωνειακοί υπάλληλοι, 15 υπάλληλοι Διοικητικού Οικονομικού, 70 Οικονομικοί
Επιθεωρητές, 350 στελέχη Πληροφορικής, 20 Δημοσιονομικοί, 14 Χημικοί και 10 Μηχανικοί.
Στις ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 102 Εφοριακοί, 62 Τελωνειακοί, 100 στελέχη Πληροφορικής και 10 άτομα με δημοσιονομικά καθήκοντα.
Οι προσλήψεις αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι 60 και θα αφορούν 57 Τελωνειακούς και 3 Τεχνικούς. Τέλος θα προσληφθούν και 29 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων 8 Επιμελητές, 3 Εργάτες και 18 Φύλακες.