ΚΟΨΑΝΕ ΤΟ ΕΚΑΣ ! Στα 35 ευρώ θα περιοριστεί το ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους --35 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΜΙΣΕΣ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ

ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΥΣ

---Εφιαλτικά τα πρώτα «ραβασάκια» του ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους: 236.600 θα λάβουν 35 ευρώ μηνιαίως

Στα 35 ευρώ θα περιοριστεί το ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους με συνολικά ποσά εισοδήματος από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η καταβολή γίνεται σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων – πλήν ΟΓΑ – στον Ε.Φ.Κ.Α. οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Εργασίας, συνολικά ΕΚΑΣ και αντισταθμιστικά μέτρα θα εισπράξουν 247.000 δικαιούχοι εντός του 2018.
Από αυτούς οι 236.600 θα λάβουν τα 35 ευρώ μηνιαίως.
Άλλοι 1.630 με αναπηρία 80% και άνω θα λάβουν 230€, ενώ 8.800 σύζυγοι συνταξιούχων θα πάρουν ως αντισταθμιστικά οφέλη 35€ το μήνα, επειδή χάνουν και οι δυο το ΕΚΑΣ.
Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.
– Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ.
– Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.
– Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.
– Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.
– Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.
Να σημειωθεί ότι, εντός του 2017, οι δικαιούχοι ήταν 245.000, καθώς 1.100 έπαιρναν βοήθημα 28,75€, άλλοι 10.500 λάμβαναν 57,50€, άλλοι 22.600 εισέπρατταν 76,68€, 12.600 έπαιρναν 86,25€ και 187.800 συνταξιούχοι λάμβαναν ΕΚΑΣ 115€.
Επιπρόσθετα υπήρχαν και 1.630 που λάμβαναν ποσό 230€ ως ανάπηροι 80% και άνω, όπως και 8.800 σύζυγοι που έπαιρναν αντισταθμιστική παροχή 28,75€ – 115 ευρώ επειδή στο ζευγάρι έχασαν και οι δυο συνταξιούχοι ταυτόχρονα το βοήθημα.