«Σκοτώνουν» τους ελεύθερους επαγγελματίες: Σε φόρους και εισφορές το 46% των εισοδημάτων τους!

Αυξάνονται οι επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες το νέο έτος καθώς αλλάζει η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι φόροι και οι εισφορές θα συρρικνώσουν περαιτέρω τα εισοδήματα​ το 2018.
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή» στους φόρους και τις εισφορές καταλήγει το 46% των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι από το 2018 και για κάθε έτος στο εξής δημιουργούνται δύο ειδών εισοδήματα, το φορολογητέο και το ασφαλιστέο.
Το μεν πρώτο προκύπτει από την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, ενώ το δεύτερο υπολογίζεται επί των ακαθάριστων εσόδων.
Μόνο για το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% των ακαθάριστων εσόδων ενώ από το 2019 θα υπολογίζονται κανονικά, δηλαδή στο σύνολο των εσόδων, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ετήσια επιβάρυνση.
Όπως αναφέρει ο φοροτεχνικός Ν. Φραγιαδάκης προκειμένου να εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα πρέπει να έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.
Οι συνεχείς αυξήσεις της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών έχουν οδηγήσει χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες στο κλείσιμο των βιβλίων τους.
.lykavitos.gr/