61 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

61 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

2 νέες προκηρύξεις της ΔΕΗ για συνολικά 61 θέσεις εργασίας.

ΔΕΗ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2017 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών


Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες για τον ΤΣΠ Σκύρου (pdf αρχείο)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες για τον ΑΣΠ Χίου (pdf αρχείο)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες για τους ΑΣΠ Λέσβου & Λήμνου (pdf αρχείο)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες για τον ΑΣΠ Σάμου (pdf αρχείο)0


Κατηγορία Θέσεις εργασίας