Κυρίως η "ανεξαρτησία" σας μας ενοχλεί το βρήκες

Κυρίως η "ανεξαρτησία" σας μας ενοχλεί το βρήκες.


 politika-gr.