Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις...!!!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΣΙΠΡΑΙΑΣ

Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις...!!!!
Το απόσπασμα που ακολουθεί μην ξεγελιέστε, δεν είναι από ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Α’ ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για 4.500 ευρώ, είναι ένα εξωτικό πουλί με πολύχρωμα φτερά και σας ξεγελάνε τα μάτια σας.
«…Στον Πειραιά σήμερα στις πέντε του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δεκαεπτά ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.00 π.μ, οι παρακάτω υπογραφόμενοι, η Προϊσταμένη τμήματος και η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, συγκεντρωθήκαμε στο κατάστημα της Α’ ΔΥΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και αφού λάβαμε υπόψη μας τους...
χρηματικούς καταλόγους και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία εισπρακτέων, καθορίζουμε το προς τη ΔΟΥ χρέος του ανωτέρω οφειλέτη σε ΕΥΡΩ (4.499,91)... Ως πρώτη προσφορά ορίζουμε το ποσό των ΕΥΡΩ 36.000 και αποφασίζουμε...»
Για 4.500 ευρώ βγαίνει στον πλειστηριασμό, από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, πολυτελής βίλα με τιμή εκκίνησης τα 36.000 ευρώ.
Φαντάζομαι ότι αφού βγαίνουν κατασχετήρια για τα 4.500, θα βγαίνουν κατασχετήρια και για μικρότερα ποσά.
Το κατασχετήριο φέρει την γνωστή στρογγυλή σφραγίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ έγινε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Προϊσταμένης της Α’ ΔΟΥ κατόπιν εντολής του Διοικητή της υπηρεσίας.
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. «..., ξύλο και καράτε» για όλους τους αρχίδηδες «πολύξερους» και τους διαφόρους «υπαλλήλους» που αντί να το βουλώσουν και να κάτσουν με σκυμμένο το κεφάλι στη γωνιά τους, χτίζουν την προσωπική τους επιβίωση πάνω στη δυστυχία του κόσμου.
Leon Kokotas
sibilla-gr-