Η γεωμετρία της τρομοκρατίας...

Fernando Rossi
Η γεωμετρία της τρομοκρατίας
- Πεντάγωνο
- Τρίγωνο
- Διπλό τρίγωνο

http://sibilla-gr-sibilla.