Πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος- Άδεια φαρμακείου και σε μη φαρμακοποιούς