Οι ανατροπές στο νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οι παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι τον Απρίλιο
Οι ανατροπές στο νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Ανατροπές στο νόμο Κατσέλη αλλά και στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπει η τεχνική συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών, στο πλαίσιο της γ΄ αξιολόγησης.
Οι δύο παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι τον Απρίλιο, ενώ γενικότερα επιβάλλεται και ακόμη στενότερη εποπτεία στις τράπεζες για την παρακολούθηση της εξέλιξης των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Σin το επικαιροποιημένο μνημόνιο για τον τραπεζικό τομέα προβλέπει αρχικά ότι, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να έχουν ενισχύσει, μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο 2017, το προσωπικό των δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων πτώχευσης νοικοκυριών. Στόχος είναι να εκδικαστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις των νοικοκυριών για την ένταξη στο ν. 3869/2010  ή γνωστό ως ν. Κατσέλη.
Ακόμη, η τεχνική συμφωνία προβλέπει ότι οι αρχές θα εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου πτώχευσης νοικοκυριών (ν.3869/2010) και θα παρουσιάσουν αναφορά με:
α) στοιχεία που θα έχουν συλλέξει από τα δικαστήρια για τις αιτήσεις πτώχευσης των νοικοκυριών, και
β) για τις προτάσεις των μετόχων, μαζί με διαπιστώσεις και περαιτέρω προτάσεις από τις αρχές αναφορικά με ελλείψεις κυρίως στην ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και στην εξάλειψη του κινδύνου διαδικαστικών καταχρήσεων. 
Τα ευρήματα και οι προτάσεις της αναφοράς θα συζητηθούν με τους θεσμούς, ενώ με συμβουλευτική γνωμοδότησή τους, οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο για την πτώχευση νοικοκυριών μέχρι τα τέλη Απριλίου 2018.
Στο κείμενο αναφέρεται ότι θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλο μηχανισμό για το «φιλτράρισμα» μη αποδεκτών αιτήσεων για υπαγωγή στον νόμο, καθώς και να μειώσουν αισθητά τον χρόνο μεταξύ υποβολής της αίτησης και εκδίκασής της στο δικαστήριο.
Παράλληλα, μέχρι τον Μάιο 2018, η ΤτΕ θα πρέπει να έχει επίσης εκδώσει τη σχετική Πράξη και, αν χρειάζεται, να ετοιμάσει τροποποιήσεις που θα διασφαλίζουν ότι η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και η διαδικασία αποτίμησης των ενεχύρων θα οδηγούν σε γρήγορες και δίκαιες αποφάσεις.
Αποκωδικοποιώντας το τεχνικό κείμενο, οι αλλαγές που ετοιμάζονται στο ν. Κατσέλη είναι οι ακόλουθες:
- Η επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των υποθέσεων.
- Η επέκταση της προστασίας πρώτης κατοικίας ειδικά για οφειλέτες με ιδιαίτερα προβλήματα.
- Ο αποκλεισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών. Ειδική ρύθμιση θα υπάρξει για εκείνους που ενώ έχουν και υψηλά εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, καταφέρνουν να εντάσσονται στις ευνοϊκές διατάξεις το νόμου, εξασφαλίζοντας  προστασία.
- Θα ξεσκονιστούν υποθέσεις που εντάχθηκαν στο ν. Κατσέλη, προκειμένου να διερευνηθεί, εάν υπήρξε δόλος, όπως η μεταβίβαση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων πλην της 1ης κατοικίας, λίγο πριν την ένταξη στο νόμο.
Λίφτινγκ στον εξωδικαστικό
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του, οι αρχές θα πρέπει, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2018, να έχουν κάνει καταγραφή όλων των πιθανών διοικητικών και τεχνικών εμποδίων που σχετίζονται με τη συμπλήρωση ολοκληρωμένης αίτησης και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλετών και πιστωτών.
Ως προαπαιτούμενο, αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2018 μέσω αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να καταστεί πλήρως λειτουργικό το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης, συμπληρώνοντας την εγγραφή των επιτυχόντων στο σχετικό μητρώο.
Ο σύνδικος της πτώχευσης είναι το πρόσωπο που διορίζεται από το δικαστήριο σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη και έχει ως καθήκον να διαχειρισθεί την πτωχευτική διαδικασία. Βασικά του καθήκοντα είναι να καταγράψει την περιουσία του οφειλέτη, να διαπιστώσει τις υποχρεώσεις του και να προσχωρήσει στα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Αυτά είναι είτε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και η διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές, είτε η προσπάθεια επίτευξης ενός συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό τη διάσωση της επιχείρησης και την παροχή "δεύτερης ευκαιρίας" στον οφειλέτη. Άλλα καθήκοντα του συνδίκου είναι η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η εκπροσώπηση τούτου σε δίκες, η είσπραξη των απαιτήσεων, η συνέχιση της επιχείρησης "προσωρινά" μέχρι δηλ. να ληφθεί απόφαση για την τύχη της κλπ. Ο σύνδικος πρέπει να είναι πρόσωπο με πείρα και γνώσεις στους τομείς του πτωχευτικού δικαίου και της διοίκησης επιχειρήσεων.

 sofokleousin.gr