Οι κομμουνιστές σε θεωρούν βλάκα. Μην είσαι βλάκας…


Εκπλειστηριάστηκε ακίνητο αξίας 41.500 για χρέος 3.400.
Για να μην σας κοροϊδεύουν πως τάχα προστατεύεται η λαϊκή κατοικία…
IoannaDementiEU
Πηγή