Πώς να αμφισβητήσετε φόρους και πρόστιμα

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος κληρονομιών, δωρεώνγονικών παροχών.

Πώς να αμφισβητήσετε φόρους και πρόστιμα
Μέχρι και 50% της οφειλής τους μπορούν να γλιτώσουν, οι φορολογούμενοι που θα προσφύγουν στη Διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που το αίτημά τους δικαιωθεί.

Παρά το γεγονός πως σύμφωνα με τα όσα προβέπει η νομοθεσία ο φορολογούμενος που θεωρεί πως αδικήθηκε δε μπορεί να καταφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, διατηρεί ωστόσο και είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να απευθυνθεί με σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών.
Με αυτόν τον τρόπο ασκεί ουσιαστικά «ενδικοφανή προσφυγή» και υποχρεούται να καταβάλλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% «παγώνει» αυτομάτως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε να καταβάλετε ακόμη και το 50%

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δώσει επαρκή στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την αναστολή για σοβαρούς λόγους αδυναμίας, τότε αποφεύγει να δώσει ακόμη και το 50% του αμφισβητούμενου ποσού.
Ποιους φόρους και πρόστιμα μπορείτε να αμφισβητήσετε
Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος κληρονομιών, δωρεώνγονικών παροχών, τέλη, εισφορές και χρηματικές κυρώσεις.
Πηγή: εφημερίδα Δημοκρατία