Δουλειά την δεκαετία του 1900

Δεκαετία του 1900, ο κύριος που βλέπετε εργάζεται στην υπηρεσία αφύπνισης της εποχής του, όταν δεν είχαν εφευρεθεί τα ξυπνητήρια.

Δεκαετία του 1900, ο κύριος που βλέπετε εργάζεται στην υπηρεσία αφύπνισης της εποχής του, όταν δεν είχαν εφευρεθεί τα ξυπνητήρια.

pierikialithia.