Και ο Θεός βοηθός για τους πλειστηριασμούς - 235 δις ευρώ το χρέος μας!

Και ο Θεός βοηθός για τους πλειστηριασμούς - 235 δις ευρώ το χρέος μας!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || ddiamantidis@gmail.com
«Τέλος εποχής» για όσους χρωστάνε σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το 2018 ξημέρωσε και τους έφερε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και…«ανήσυχο ύπνο».
Οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία με φυσική παρουσία ενδιαφερομένων και συμβολαιογράφων μπορεί να έχουν ανασταλεί πανελλαδικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αλλά οι ηλεκτρονικοί διεξάγονται κανονικά.

Πού όμως διεξάγονται κανονικά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που σε αυτή τη φάση ακόμη αφορούν χρέη μεταξύ ιδιωτών και για οφειλές απέναντι στις τράπεζες;
Σίγουρα στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, γιατί μόνο ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει αναπτύξει και κατέχει τη σχετική ηλεκτρονική υποδομή.
Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί ανάλογη υποδομή, υφίσταται και απόφαση, που τελεί εν ισχύ, για αποχή από τους πλειστηριασμούς μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
Ποια είναι όμως η «πονηριά» που εισάγει για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς το πολυνομοσχέδιο-γίγας που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί από εβδομάδα;
Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς από τράπεζες ή ιδιώτες προβλέπει την καθολική μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Για να διευκολυνθεί η μετάβαση, συμπτύσσονται οι προθεσμίες που ίσχυαν μέχρι σήμερα, από τους 3 μήνες στις 20 ημέρες.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο «επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή», τηρώντας μια σειρά ενεργειών, «το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού».
Για την αποφυγή επίσης οποιασδήποτε εμπλοκής κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών στις τοπικές περιφέρειες, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους επισπεύδοντες τον πλειστηριασμό, δηλαδή στις τράπεζες ή τους ιδιώτες, να επιλέξουν συμβολαιογράφο που ανήκει όχι μόνο στον συμβολαιογραφικό σύλλογο του τόπου εκτέλεσης, αλλά και συμβολαιογράφο που ανήκει σε άλλο σύλλογο, όπως της Αθήνας.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται, και εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες, να αποτραπούν τοπικιστικά φαινόμενα που οδηγούν σε αναστολή των πλειστηριασμών.
Επί της ουσίας και επειδή ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Αθήνας είναι ο μόνος πανελλαδικά που διαθέτει σύστημα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, να καταλήγουν σε αυτόν χωρίς κανένα πρόβλημα οι πλειστηριασμοί από όλη την Ελλάδα.
Εννοείται πως έτσι θα στερηθούν εσόδων (από το παράβολο του πλειστηριασμού) όλοι οι συμβολαιογράφοι που δεν ανήκουν στην περιφέρεια ευθύνης του συλλόγου των Αθηνών.

Προς «βιομηχανία» πλειστηριασμών;
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της ThessΝews, στην Αθήνα έχουν ήδη οργανωθεί οι υποδομές μεγάλων δικηγορικών και συμβολαιογραφικών γραφείων, προκειμένου να «υποδεχθούν» ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όλη την Ελλάδα.
Το γιατί δεν δημιουργήθηκε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό πανελλαδικό σύστημα πλειστηριασμών είναι μία άλλη ιστορία, που δεν είναι της παρούσης.
Με άλλη σχετική διάταξη διευκολύνονται επίσης οι τράπεζες να αγοράζουν οι ίδιες τα ακίνητα που βγάζουν στον πλειστηριασμό, επιτρέποντας σε περίπτωση «που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, την κατακύρωση σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση στην τιμή προσφοράς, εφόσον το ζητήσει.
Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα μπορεί να αγοράσει το ακίνητο υποβάλλοντας μια απλή αίτηση, αντί της κατάθεσης επιταγής που προβλέπεται μέχρι σήμερα.
Αν στον νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα μέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει να πωληθεί ελεύθερα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτο, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα γίνονται Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ή από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.
Ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την κατάργηση της ποσόστωσης που ίσχυε μέχρι σήμερα για την ικανοποίηση από τον πλειστηριασμό ή την πτώχευση των απαιτήσεων που έχουν οι τράπεζες, το Δημόσιο ή οι ανέγγυοι πιστωτές και την επαναφορά του προνομίου των εργαζομένων.
Για τα χρέη που θα δημιουργηθούν από εδώ και στο εξής και όχι για τα παλιά, πρώτα θα ικανοποιούνται πλέον οι εργαζόμενοι, αλλά για οφειλόμενα έξι μηνών (αντί των δύο ετών που ίσχυε στο παρελθόν έως το 2015). Ακολουθούν οι πιστωτές με υποθήκη ή ενέχυρο, δηλαδή οι τράπεζες και μάλιστα χωρίς ποσοστό.
Μέχρι σήμερα οι τράπεζες ικανοποιούνται σε ποσοστό 65%, το Δημόσιο σε ποσοστό 25% και οι ανέγγυοι σε ποσοστό 10%. Με την κατάργηση της ποσόστωσης, οι τράπεζες ικανοποιούνται για το σύνολο των απαιτήσεών τους εάν το προϊόν του εκπλειστηριάσματος το επιτρέπει και τελευταία ικανοποιούνται όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή το Δημόσιο, τα Ταμεία, οι εργαζόμενοι (για τις πέραν των έξι μηνών οφειλές) και οι ανέγγυοι πιστωτές.

Τι γίνεται με εφορία και ταμεία;
Όσον αφορά στη συμπερίληψη στο «κάδρο» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων των χρεών απέναντι στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επισήμανε και ο υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτος, θα έρθει σχετική τροπολογία για να μπορεί να πράττει κάτι ανάλογο η ΑΑΔΕ.
Βέβαια, όπως αναφέρει, στους πλειστηριασμούς του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων δεν αλλάζει τίποτα και ό,τι γινόταν πριν με φυσικό τρόπο θα γίνεται και τώρα ηλεκτρονικά.
Ωστόσο η «πόρτα» για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ανοίγει διάπλατα…
Να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες ευρωπαικές εποπτικές αρχές έχουν ζητήσει από τις εγχώριες τράπεζες τη διενέργεια τουλάχιστον 2.000-3.000 ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συνολικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι τράπεζες σχεδιάζουν 1.000 πλειστηριασμούς μηνιαίως από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο και αύξησή τους στους 2.000 μηνιαίως στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.

235 δις ευρώ χρέη
Τι άμυνες απέμειναν σε όσους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) χρωστάνε πάνω από 235 δις ευρώ σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία;
Ο όγκος των προβληματικών δανείων παραμένει στα επίπεδα των 100 δις ευρώ, πάνω από τα 105 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και τελωνεία, ενώ τουλάχιστον 30 δις ευρώ είναι τα χρέη επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι λύσεις δυνητικά είναι οι ακόλουθες:
- Προστασία της πρώτης κατοικίας και μόνο από τον νόμο Κατσέλη, που σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα εκπνεύσει στο τέλος του 2018. Εκτός από το γεγονός πως θα πρέπει να πληρούνται όλα τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διαδικασία ένταξης στον νόμο Κατσέλη πλέον δυσκολεύει. Η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα πάψει να είναι μια τυπική διαδικασία, καθώς Ειδική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, θα «ψιλοκοσκινίζει» τους φακέλους, με στόχο να «κόβονται» όσοι ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών, χωρίς να είναι ακόμα σαφές ποιοι θα θεωρούνται ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η προστασία θα χάνεται για όσους ζητάνε για δεύτερη φορά αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, ενώ ξεκρέμαστοι είναι ούτως ή αλλιώς οι κληρονόμοι κατοικίας οφειλετών, που μπόρεσαν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Αυτό γιατί οι κληρονόμοι χάνουν την προστασία του νόμου Κατσέλη και μόνο αν αντιμετωπίσουν μελλοντικά, ακόμα και μετά από χρόνια, αδυναμία πληρωμής του δανείου, θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης προστασίας, παρά το ότι ο νόμος Κατσέλη εκπνέει στο τέλος του 2018.
- Όλοι οι υπόλοιποι που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νόμου Κατσέλη- Σταθάκη, θα πρέπει να προσφύγουν στο πλαίσιο ρυθμίσεων που περιγράφει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας. Δηλαδή να κάνουν χρήση ρυθμίσεων όπως μειωμένες δόσεις, «πάγωμα» κεφαλαίου, περίοδο χάριτος, μείωση επιτοκίου, επιμήκυνση δανείου, μερική διαγραφή, εθελοντική παράδοση ακινήτου, μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση κτλ. Για όσους χρωστάνε στο Δημόσιο, δεν υπάρχει ρητή προστατευτική διάταξη για την πρώτη κατοικία, παρά μόνο άτυπες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προς αποφυγήν τέτοιων ακραίων κινήσεων.
Και ο Θεός βοηθός…
  thessnews.gr

Από το φύλλο της THESSNEWS #88