Το να μένουμε στο παρελθόν δεν ωφελεί!!!

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Στην ζωή μας θα έρθουν άνθρωποι και θα φύγουν· και φυσικά είναι στενάχωρο το γεγονός ότι θα απομακρυνθούν.
Όμως μην κάνεις το λάθος και κολλήσεις στα "γιατί".
Αφού φύγανε, αφού κάνανε την επιλογή τους, άστους να πάνε στο καλό τους.
Δεν θα ταιριάξουμε με όλους, δεν θα μας αγαπήσουν όλοι.
Εσύ ποτέ μην τους βγάλεις από την καρδιά σου, όμως βγάλτους από το μυαλό σου και δες το τώρα της ζωής σου.
Το να μένουμε στο παρελθόν δεν ωφελεί.
Το παρελθόν ωφελεί μόνο όταν διδασκόμαστε απ'αυτό και να γινόμαστε σοφότεροι και καλύτεροι.