Το Πεκίνο παίρνει μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την μείωση του πληθυσμού

Το Πεκίνο παίρνει μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την μείωση του πληθυσμού
Ο δήμος του Πεκίνου θα απομακρύνει 500 βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμογής μέτρων για την μείωση του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Τσεν Τζινίνγκ, που είναι υπηρεσιακός δήμαρχος της πόλης.
Περισσότερες από 40 κρατικές επιχειρήσεις θ’ απομακρυνθούν από το Πεκίνο, όπως ανακοινώθηκε στο 15ο συνέδριο της Κινεζικής Λαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Πεκίνο προγραμματίζει να μειώσει τον πληθυσμό του, στα 23 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2020, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει σοβαρά καθημερινά προβλήματα της πόλης, όπως, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του στόχου, έχει δρομολογηθεί η διακοπή της λειτουργίας ρυπογόνων μονάδων, αλλά και η μεταφορά εκτός πόλης, λαϊκών αγορών.

Πηγή: ΑΠΕ