Σε αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτό είναι το άλλο μισό της φωτο με τον Μητσοτάκη και το χαιρετισμό στο ποτάμι...

Σε αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτό είναι το άλλο μισό
της φωτο με τον Μητσοτάκη και το χαιρετισμό στο ποτάμι...