...ορισμένα τσογλάνια, δικηγόροι στο επάγγελμα, διαμεσολαβητές ήδη και δικηγόροι τραπεζών, συγχαίρουν την κυβέρνηση!Η πλάκα γίνεται στην διαβούλευση του νομοσχεδίου για την διαμεσολάβηση όπου ορισμένα τσογλάνια, δικηγόροι στο επάγγελμα, διαμεσολαβητές ήδη και δικηγόροι τραπεζών, συγχαίρουν την κυβέρνηση!!!.
Είμαι βέβαιος ότι τα τσογλανάκια αυτά θα αλλάξουν γνώμη όταν διαβάσουν ότι...


οι "διαμεσολαβητές" ασκούν αποκλειστικά αυτό το επάγγελμα (άρθρο 18).
Εδώ δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα και ένας κύκλος οικονομικών συμφερόντων που θα είναι δύσκολο να ξεθεμελιωθεί.
sibilla-gr-