Νέο Σώμα από την ΚΟΜΑΝΤΑΤΟΥΡ Ειδικού Ελεγκτικού Σώματος κατά της φοροδιαφυγής--Η νέα δύναμη κρούσης του ΥΠΟΙΚ, θα μπορεί μεταξύ άλλων να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς και να κάνει ντου σε σπίτια να συλλαμβάνει φοροφυγάδες

Η σύσταση και η περιγραφή του νέου Ειδικού Σώματος, περιλαμβάνονται σε άρθρο του πολυνομοσχεδίου, που εγκρίθηκε χθες στη Βουλή.

 Νέο «όπλο» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνει το υπουργείο Οικονομικών, προχωρώντας στη σύσταση Ειδικού Ελεγκτικού Σώματος, το οποίο θα διενεργεί στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους, κατόπιν παραγγελιών της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η σύσταση και η περιγραφή του σκοπού και των δράσεων του νέου Ειδικού Σώματος,
περιλαμβάνονται σε άρθρο του πολυνομοσχεδίου, που εγκρίθηκε χθες στη Βουλή.
Το νέο Σώμα θα αποτελεί τη δύναμη κρούσης των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείο Οικονομικών και θα έχει ως κύριο στόχο τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών και στοιχείων-μέσω ελέγχων- για φορολογούμενους που κρίνονται ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Οι «Ράμπο» του ΥΠΟΙΚ θα προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, όπως επίσης και σε κατασχέσεις εγγράφων, βιβλίων και όποιων άλλων στοιχείων-συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών-σχετίζονται με τον υπό έλεγχο φορολογούμενο.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται ρητά στο σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου, οι ειδικοί ελεγκτές θα έχουν-μεταξύ άλλων- το δικαίωμα να προχωρούν σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων. Όλα τα παραπάνω, βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος έχει διατάξεις τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.


Η ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις πρόσθετων φόρων και προστίμων
Οι ελεγκτές του Ειδικού Σώματος θα αποδίδουν τα στοιχεία των ερευνών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα αποφαίνεται, για την εκάστοτε υπόθεση, αν χρίζει περαιτέρω έλεγχου. Επιπρόσθετα, η ΑΑΔΕ θα αποφασίσει τη βεβαίωση πρόσθετων φόρων και προστίμων, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει φοροδιαφυγή.
Το Ειδικό Ελεγκτικό Σώμα θα αντλήσει στελεχιακό δυναμικό, κυρίως από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, όπως επίσης και από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείο Οικονομικών.