Αν είχαμε δημοκρατία θα είχες φάει δήμευση και τρις ισόβια!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΚΑΙ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ ΤΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ....
Αν είχαμε δημοκρατία θα είχες φάει δήμευση και τρις ισόβια.
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/