Μάχη με Κασιδόκωστα- Λάτση για την πλατφόρμα Skroutz.gr

Μάχη με Κασιδόκωστα- Λάτση για την πλατφόρμα Skroutz.gr
Οι θετικές προοπτικές στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας καθιστούν  επιχειρηματικό «μήλο της έριδος» την διαδικτυακή πλατφόρμα skroutz.gr. Το 50% των μετοχών της πωλείται  από την εισηγμένη μητρική Dionic και
για την απόκτηση του θα δώσουν μάχη οι παλιοί μέτοχοι-ιδρυτές της, η Viva των Πάρι Κασιδόκωστα-ομίλου Λάτση και άλλες δύο επιχειρήσεις του κλάδου.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται, εκτιμάται ότι το τίμημα θα διαμορφωθεί σε απροσδόκητα υψηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου διάσωσης-εξυγίανσης της Dionic.
H Skroutz.gr  είναι η πιο επιτυχημένη ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα  σύγκρισης τιμών και λιανικών πωλήσεων, η οποία  μάλιστα επεκτείνεται σταδιακά στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τις αγορές της Μ. Βρετανίας και της Τουρκίας.  Με ετήσιο τζίρο περίπου 7,8 εκατ. ευρώ  και καθαρά κέρδη 10% επί των εσόδων της φαίνεται ότι έχει σπουδαίες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αυξανόμενης κερδοφορίας.
Η εταιρεία ανήκει τώρα κατά 50% στους ιδρυτές της  (Β. Δήμου, Γ. Αυγουστίδης και Γ. Χατζηγεωργίου), ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εισηγμένη Dionic, η οποία το έχει ενεχυριάσει στην Eurobank έναντι δανεισμού.
Η εισηγμένη εταιρεία που βαρύνεται με υψηλό δανεισμό (περίπου 55 εκατ. ευρώ), συμφώνησε  με την Eurobank ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης, που περιλαμβάνει ρευστοποίηση συμμετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, πληρωμή μέρους των υποχρεώσεων και ρύθμιση των υπολοίπων με διαγραφή μεγάλου μέρους των τόκων.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εκποιείται το πακέτο μετοχών (50%) της Skroutz.gr. Η Deloitte έχει αναλάβει την εξεύρεση υποψήφιων αγοραστών και την αξιολόγηση των προσφορών.
Η διαδικασία φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε «πλειοδοσία», καθώς υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν ρευστότητα ή μπορούν να εξασφαλίσουν  χρηματοδότηση για να αγοράσουν το πακέτο.
Οι ιδρυτές-παλαιοί μέτοχοι που διατηρούν το 50% έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης. Θα μπορέσουν να αποκτήσουν το υπόλοιπο 50% μόνον εάν δώσουν τελικά όσα θα προσφέρει  κάποιος  τρίτος «πλειοδότης».
Ως βασικός διεκδικητής εμφανίζεται η εταιρία ηλεκτρονικών πληρωμών Viva.gr, στην οποία συμμετέχουν ο Πάρις Κασιδόκωστας και χαρτοφυλάκια της οικογένειας  Λάτση.
Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει άλλες δύο εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες όμως δεν είναι προφανώς σε θέση να «κονταροχτυπηθούν» με τον όμιλο Λάτση σε πλειοδοτική διαδικασία.

 .sofokleousin.gr