103 θέσεις μονίμων με απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση της προκήρυξης 17Κ/2017 που αφορά στην πρόσληψη 103 μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι, η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Σημαντικό μέρος στην κατανομή των θέσεων λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ (90 προσλήψεις) και ακολουθούν
ο Οίκος του Ναύτου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρκαλείου και η Διώρυγα Κορίνθου.
Τα κριτήρια που κάνουν την διαφορά στην κατηγορία ΥΕ είναι:
Αριθμός ανήλικων τέκνων
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Ηλικία

Δυνατότητα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό έχουν οι απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

 .lykavitos.gr