Πλατεία Συντάγματος 14.000 m2 Βασ.Σοφίας μέχρι Πολεμ.Μουσείο 15.000 m2 Αμαλίας μέχρι στύλες 10.000 m2 τμήμα Σταδίου, Φιλελλήνων κλπ βάλε άλλα 10.000 m2 ΣΥΝΟΛΟ 49.000 m2 με 30 άτομα στο τετραγωνικό βγαίνει τουλαχιστον 1,5 εκατομμύριο

 Πλατεία Συντάγματος 14.000 m2 Βασ.Σοφίας μέχρι Πολεμ.Μουσείο 15.000 m2 Αμαλίας μέχρι στύλες 10.000 m2 τμήμα Σταδίου, Φιλελλήνων κλπ βάλε άλλα 10.000 m2 ΣΥΝΟΛΟ 49.000 m2 με 30 άτομα στο τετραγωνικό βγαίνει τουλαχιστον 1,5 εκατομμύριο.