Συμβουλές για σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

metrisi_piesis_misail.jpg
Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μας δίνει η κυρία ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
  • Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με πιεσόμετρο το οποίο να ελέγχεται περιοδικά για την ακρίβειά του.

  • Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με κενή ουροδόχο κύστη.
  • Ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά τουλαχιστον 5 λεπτά σε ένα ησυχο μέρος και στηρίζει τον βραχίονα σε ένα σταθερό σημείο στο ύψος της καρδιάς.
  • Χρειάζονται τουλάχιστον 2 μερτήσεις με μεσοδιάστημα 2-3 λεπτών.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείται περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους.
  • Ο αεροθάλαμος πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ