Τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ γένος τῶν Ὀρθοδόξων ἀπειλεῖται… - ΗΧΗΤΙΚΟ -


Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου
Κήρυγμα Μητροπολίτου
Μόρφου
κ. Νεοφύτου στὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Στρατηλάτου, ποὺ τελέσθηκε στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο ἱερὸ ναὸ τῆς κοινότητος Ἁγίου
Θεοδώρου Σολέας τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου...

ΗΧΗΤΙΚΟ