ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ!!!

Φωτογραφία του Georgios Volotas.

Ποιός εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία;
Ποιός
εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν
Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία; 

Ναί, ἕνας
ἑβραῖος, ὁ γνωστός  
Ῥοζενστάϊν ἤ Ῥοζάκης
!
Μήπως ἐνθυμεῖσθε τόν κακό χαμό
πού ἔγινε, στήν βουλή, ὅταν ἀκούστηκε τό πραγματικό ὄνομα τοῦ Ῥοζάκη, ἀπό Ἕλληνα
βουλευτή; 
Τότε,τό
1998, πού ἡ κ. Δαμανάκη ἐξεμάνη καί οὔρλιαζε βγάζοντας ἀφρούς ἀπό τό στόμμα καί
ἀποκαλύπτοντας πώς ΚΑΙ αὐτή εἶναι ἑβραία…
20 χρόνια μετά καί ἡ βουλή
σείεται καί πάλιν γιά χάριν τοῦ Ῥοζάκη -Ῥόζενστάϊν !
Αὐτόν λοιπόν θεώρησαν ὡς τόν
πλέον …εἰδικό γιά νά προεδρεύσῃ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά συντάξῃ
τό νομικόν κείμενον γιά τήν συμφωνία πού θά ὑπογραφῆ μεταξύ Ἑλλάδος καί Σκοπίων
καί θά ἔχῃ διεθνή ἰσχύ καί θά ἀφορᾷ τήν
σύνθετον ὀνομασίαν.
Βεβαίως στήν ἐπιτροπή αὐτή
εἶναι ἐπιλεγμένοι ἕνας κι’ ἕνας, ἀνάμεσά τους μάλιστα καί
ἡ κουμπαρα τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας
τους,
Παυλόπουλου, κάποια Φαίη Παζαρτζῆ ἡ ὁποία διατηρεῖ καί ΜΚΟ, παρακαλῶ !
Ἐγώ ὅμως θά ἐπιμείνω μέ τόν
Ῥόζενστάϊν καί θά θυμήσω τά λόγια τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου στό Τέλ -Ἀβίβ,ὁ
ὁποῖος εἶχε ἐπισημάνῃ : 
«
Ακόμη και το 2000 όλοι όσοι ασχολούνταν με το κυπριακό ζήτημα ήταν εβραϊκής
καταγωγής. 
Αυτό
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Κύπρου στο Τελ-Αβίβ.

Συγκεκριμένα, κατά τον πρέσβη, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας Ρίκφιντ,  ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Φαϊσάλ, ο πρώην
υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Χόλμπρουκ, η πρώην προϊσταμένη του Μ. Ολμπράϊτ,
αλλά και ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών Χ. Ροζάκης είναι εβραϊκής καταγωγής.
‘Όπως
άλλωστε και οι Σίσκο, Κίσιγκερ κ.ά.»
Μήπως,
λέω μήπως, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας μας; 
Καί
μήπως, ξαναλέω μήπως, ἐκεῖνο τό μῖσος πού λέγαμε :
Ἀποτελεῖ
ἱστορική βεβαιότητα ὅτι οἱ ἑβραῖοι μισοῦν τήν Μακεδονία, εἶναι μία
πραγματικότης πέραν κάθε ἀμφιβολίας ;
Ἔμ, τυχαίως τόν ἐπέλεξε ὁ
Κοτζιᾶς γιά τήν θέσιν αὐτήν;
Ὄχι,βεβαίως. 
Ὅπως
καθόλου τυχαίως δέν βραβεύθηκε ἀπό τό παγκόσμιο σύνδεσμο ἑβραίων ὁ ἴδιος ὁ
Κοτζιᾶς :
Rosh
Hashanah, μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους, μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ !
Καί μιᾶς καί τό μόνον πού
βιώνουμε,συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως, ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νεοΕλληνικοῦ κράτους
(1827), εἶναι προδοσίες καί μόνον, δέν μποροῦμε παρά νά πιστέψουμε πώς μόνον
Ἕλληνες δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν κι’ ἐξουσιάζουν. 
Ἄλλως
τε, τό εἶχε ὁμολογήσῃ καί ὁ
μισο-ἑβραῖος
Γιώργος Παπανδρέου,
ἐντός
βουλῆς…
Μᾶλλον,ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς,
θά πρέπει νά ἀπαιτοῦμε βιογραφικόν καταγωγῆς, τουλάχιστον 200 χρόνων, ἀπό κάθε
πολιτικό πού ζητᾶ τήν ψήφον μας. 
Μήπως
κι’ ἔτσι μπορέσουμε νά ἔχουμε ὡς Ἔθνος μία καλύτερη μοῖρα…
Υ.Γ. Ἀνάμεσα στούς
ὑπερασπιστές τοῦ Ῥοζενστάϊν-Ῥοζάκη, ἦταν καί
ὁ Κουμουτσάκος τῆς ΝΔ:
«Δεν
μπορεί να λέγονται αυτά μέσα στη Βουλή των Ελλήνων για έναν άνθρωπο ο οποίος
έχει κοσμήσει την ελληνική επιστήμη και στο εσωτερικό και στο διεθνές
περιβάλλον…. 
Πέντε
λεπτά πριν, λοιπόν, είχα ο ίδιος αναφερθεί με τα καλύτερα δυνατά λόγια εκτίμησης
και σεβασμού προς έναν καθηγητή με τον οποίο άλλωστε έχω και προσωπική φιλία,
τον κ. Ροζάκη »
Κι’ ἔλεγα
κι’ἐγώ γιατί ἄναψε ο Κουμουτσάκος τό κερί τῆς Χάνουκα; ! ! !
Βρέ, πᾶρτε το χαμπάρι, εἶναι
πολλοί, πάρα πολλοί ! ! !
Ἡ Πελασγική