Φυσικές Ορμόνες (Βιομιμητικές)

Φυσικές Ορμόνες (Βιομιμητικές)

Οι Ορμόνες μας, είναι χημικές ουσίες που εκκρίνονται από συγκεκριμένους αδένες του οργανισμού (ενδοκρινείς) και είναι υπεύθυνες σχεδόν για το σύνολο των λειτουργιών, οργάνων και συστημάτων του σώματός μας. Οι Ορμόνες, είναι υπεύθυνες για το ρυθμό ανάπτυξης των κυττάρων μας. Μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, μεταφέρονται και στη συνέχεια ενεργοποιούν τους αντίστοιχους
υποδοχείς στα κύτταρα, για να εκτελεστούν όλες οι ζωτικές μας λειτουργίες.

Φυσικές Ορμονικές θεραπείες Αποκατάστασης
 • Ορμόνες Πανομοιότυπες με τις ανθρώπινες, με ακριβώς ίδια χημική σύσταση και δομή
 • Εξαφάνιση συμπτωμάτων Εμμηνόπαυσης
 • Χωρίς παρενέργειες
 • Προφύλαξη από Οστεοπόρωση
 • Προφύλαξη από Καρδιαγγειακά Νοσήματα
 • Χωρίς χημικές ουσίες
 • Διαχείριση βάρους

Οι Ορμόνες ακολουθούν χρονικούς κύκλους και στα δύο φύλα, εναρμονισμένους με τη φύση και τον προορισμό τους. Στις γυναίκες, οι Ορμόνες είναι αυτές που καθορίζουν τη φυσιολογική παραγωγική διαδικασία. Συντονίζουν και συγχρονίζουν τη βιολογική ισορροπία και αρμονία του γυναικείου σώματος, συναισθήματος, καταστάσεων, μια διαδικασία γνωστή ως Ομοιόσταση.
Στο γυναικείο σώμα, οι Ορμόνες παύουν να εκκρίνονται στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, στην Εμμηνόπαυση. Το γυναικείο σώμα εφεξής και για όλο το υπόλοιπο της ζωής, θα δυσλειτουργεί, ενώ ταυτόχρονα τα λειτουργικά του συστήματα παύουν να προστατεύονται.
Μια επιλογή με φυσικές μεν προδιαγραφές, που δεν είναι όμως συμβατή πλέον με τη μακροημέρευση, την αύξηση δηλαδή του προσδόκιμου ορίου ζωής των γυναικών. Εκεί γύρω στα πενήντα, το γυναικείο σώμα μένει απροστάτευτο, φυσικά πλέον μέρος ενός μηχανισμού από καταβολής κατασκευής του.
Εδώ και δεκαετίες, παράλληλα με την αύξηση του ορίου ζωής και γνωρίζοντας πολύ καλά τη σωρεία προβλημάτων που παρουσιάζουν οι γυναίκες μετά την Εμμηνόπαυση και όχι μόνο, χορηγούνται συνθετικά υποκατάστατα ορμονών παγκοσμίως, με καταστροφικά όμως αποτελέσματα.
Μέσα από την κλινική πράξη δεκαετιών, διαπιστώθηκε ότι οι Συνθετικές αυτές Ορμόνες, μπορεί μεν να κάλυπταν το γυναικείο σώμα ως προς την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, οστεοπόρωσης και λοιπών θεμάτων, αλλά προκαλούσαν Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα του σώματος.

Οι τρεις καθοριστικές επιλογές

Πλέον, μία από τις τρεις επιλογές που έχει η σύγχρονη γυναίκα, είναι να πάρει Συνθετικές Ορμόνες για σύντομο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας έτσι να μειώσουμε τον πάντοτε υπαρκτό κίνδυνο της καρκινογένεσης. Η εφαρμοσμένη αυτή πρακτική χορήγησης συνθετικών ορμονών, αφενός δεν καλύπτει τις γυναίκες για το σύνολο της ζωής τους, αφετέρου δεν απενοχοποιείται για τις τυχόν παρενέργειες.
Η δεύτερη επιλογή που έχουν οι γυναίκες και υιοθετείται από μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας, είναι να μην χορηγηθούν μετά την Εμμηνόπαυση καθόλου πρωτόκολλα Υποκατάστασης της Ορμονικής τους Ισορροπίας. Θεωρούν ότι επειδή πρόκειται για «φυσική» κατάσταση, δεν επιβάλλεται καμία προστασία, αγνοώντας φυσικά ότι οι γυναίκες πλέον ζουν άλλα τριάντα με σαράντα χρόνια κατά μέσο όρο, μετά την Εμμηνόπαυση.
Τέλος, υπάρχει και μία τρίτη επιλογή, η χορήγηση Βιοπανομοιότυπων Ορμονών (Bioidentical Hormones) με τις ανθρώπινες. Οι Βιομιμητικές αυτές Ορμόνες, χαρακτηρίζονται ως φυσικές, αφού πρόκειται για τα ίδια ακριβώς χημικά μόρια, που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός, χωρίς καμία διαφορά στη βιοχημική τους δομή και σύσταση. Έτσι, λειτουργούν πανομοιότυπα με τις ανθρώπινες και δεσμεύονται από τους ίδιους Ορμονικούς Υποδοχείς που υπάρχουν στα κύτταρα του οργανισμού.
Οι βιομιμητικές ορμόνες είναι φυτικής προέλευσης, έχουν την ίδια χημική δομή με αυτές που παράγει το σώμα μας και λειτουργούν στον οργανισμό μας χωρίς παρενέργειες. Έτσι καταφέρνουμε αφενός να καλύψουμε τα διάφορα συστήματα από όλους τους πιθανούς κινδύνους, αφετέρου να συνεχίσει το γυναικείο σώμα την εύρυθμη λειτουργία του για όλο το υπόλοιπο της ζωής του.

Ποιες είναι οι διαφορές συνθετικών και Βιομιμητικών Oρμονών


Συνθετικές Ορμόνες Βιομιμητικές Ορμόνες
Προέλευση Φυτικές και Ζωικές πηγές με προσθήκη χημικών πρόσθετων Φυτικές και Ζωικές πηγές μόνο
Συνταγογράφηση Σχεδόν από το σύνολο των Ιατρών, λόγω εύκολης πρόσβασης και διανομής Ιατροί που έχουν εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε αυτές και τη χρήση τους
Παραγωγή Φαρμακευτικές Εταιρείες που διαφοροποιούν τη σύσταση των ορμονών για λόγους πατέντας Εξειδικευμένους Φαρμακοποιούς (Compound Pharmacy)
Χημική Σύσταση Διαφοροποιείται ως προς ένα τουλάχιστον συστατικό και χημικούς δακτυλίους, σε σχέση με τις ανθρώπινες ορμόνες Πανομοιότυπες με τις ανθρώπινες, με ακριβώς ίδια χημική σύσταση και δομή
Διάρκεια χορήγησης Μέγιστο τρία χρόνια Δια Βίου
Παρενέργειες Πολλές, με κυριότερη την καρκινογένεση, γι’ αυτό πλέον δεν προτείνεται η χορήγηση τους για περισσότερα από τρία χρόνια. Πάνω από 13 εκατομμύρια μελέτες για τις παρενέργειές τους Διεθνώς. Χωρίς Παρενέργειες
Κόστος Υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης Χαμηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης
Υπάρχουν δομικές διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών. Με τη σειρά σπουδαιότητας είναι οι εξής:
1) Η χημική τους σύσταση. Στις Συνθετικές Ορμόνες, η χημική σύσταση διαφοροποιείται ως προς τουλάχιστον ένα συστατικό σε σχέση με τις ανθρώπινες. Στις βιομιμητικές, η χημική σύσταση είναι ακριβώς η ίδια.
2) Οι Συνθετικές Ορμόνες, παράγονται από φαρμακευτικές εταιρίες και για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φαρμακευτικά σκευάσματα, διαφοροποιούνται ως προς τη σύσταση για λόγους πατέντας (ευρεσιτεχνίας του σκευάσματος προς εμπορική χρήση). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν μπορούν να έχουν δικαιώματα, άρα εμπορικά οφέλη. Οι Bιομιμητικές Ορμόνες, λόγω όμοιας σύστασης με τις ανθρώπινες, δεν παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες, διότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να τις εκμεταλλευθούν εμπορικά. Παρασκευάζονται μόνο από φαρμακοποιούς, εξειδικευμένους σε αυτές.
3) Οι Συνθετικές Ορμόνες, χρησιμοποιούνται από πολύ μεγάλη μερίδα του ιατρικού κόσμου, λόγω της εύκολης πρόσβασης και διανομής στους ασθενείς Διεθνώς. Οι Βιομιμητικές Ορμόνες, μόνο από γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε αυτές και τη χρήση τους.
4) Οι Συνθετικές Ορμόνες, έχουν σαν προέλευση φυτικές και ζωικές πηγές, ενώ χρησιμοποιούν και χημικά πρόσθετα, για αλλαγή της αρχικής χημικής τους δομής. Οι Βιομιμητικές Ορμόνες, έχουν σαν προέλευση μόνο φυτικές πηγές.
5) Οι Συνθετικές Ορμόνες έχουν πολλαπλές παρενέργειες, με κυριότερη αυτή της καρκινογένεσης. Για αυτό και πλέον όταν χορηγούνται, η περίοδος αυτή δεν ξεπερνά τα τρία έτη, ενώ οι Βιομιμητικές Ορμόνες, δεν έχουν καμία απολύτως παρενέργεια. Αντίθετα, η δράση τους είναι και Καρκινοπροστατευτική.
6) Οι Συνθετικές Ορμόνες, έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής και διάθεσης σε σχέση με τις Bιομιμητικές.
Λόγω της εκτεταμένης χρήσης Συνθετικών Ορμονών επί δεκαετίες και των δυσάρεστων αποτελεσμάτων τους, διαμορφώθηκε σε πολλές περιπτώσεις μία εντελώς εσφαλμένη άποψη, συνολικά σε σχέση με το ρόλο των Ορμονών αλλά και τον καταλυτικό τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό δικαιολογεί εν μέρει τη δεύτερη επιλογή, τη μη χορήγηση δηλαδή καθόλου Ορμονών μετά την Εμμηνόπαυση. Τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η χρήση Συνθετικών Ορμονών, έκανε μεγάλη μερίδα του ιατρικού κόσμου κάτω από το βάρος της ενοχής, να περάσει στην αντίπερα όχθη. Στην καθόλου δηλαδή χορήγηση, με καταστροφικά όμως αποτελέσματα για τις γυναίκες, όπως πλέον αυτά καταγράφονται. Η κύρια αιτία θανάτου των γυναικών, είναι σήμερα τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, αποκλειστικά λόγω της έλλειψης των Ορμονών τους.

Φυσικές Ορμονικές θεραπείες Υποκατάστασης
 • Ορμόνες Πανομοιότυπες με τις ανθρώπινες, με ακριβώς ίδια χημική σύσταση και δομή
 • Εξαφάνιση συμπτωμάτων Εμμηνόπαυσης
 • Χωρίς παρενέργειες
 • Προφύλαξη από Οστεοπόρωση
 • Προφύλαξη από Καρδιαγγειακά Νοσήματα
 • Χωρίς χημικές ουσίες
 • Διαχείριση βάρους
Γνωρίζοντας το σύνολο των επιλογών που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι γυναίκες της εποχής μας, με τα θετικά και τα αρνητικά τους, μπορούν να επιλέξουν πώς θα ζήσουν.
Χωρίς ή Με τις Ορμόνες τους.

Για να είστε πάντα καλά.
Dr. Κυριάκος Τίγκας, M.D.
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Εξειδίκευση σε : Λειτουργική, Προληπτική, Αντιγηραντική Ιατρική,
Ορμονική Υποκατάσταση γυναικών με Βιομιμητικές Ορμόνες,
Χειρουργική Γυναικολογική Ογκολογία, Χειρουργική Μαστού

 emminopausi.com/