Αναχαιτίζει Τούρκους με την ίδια τεχνική που σκίζει τα μνημόνια!

Αναχαιτίζει Τούρκους με την ίδια τεχνική που σκίζει τα μνημόνια!

Αναχαιτίζει Τούρκους με την ίδια ακριβώς τεχνική που σκίζει τα μνημόνια... χα χα χα ! !